Wij zijn gesloten
van 22-7-2024
t/m 27-8-2024

 

 

 

Tweewielerservice Verhulst logo

Disclaimer

 definities

- Website: www.tweewielerserviceverhulst.nl en alle onderliggende pagina’s;

- Gebruiker: bezoekers van de website;

- Bedrijf: Tweewielerservice Verhulst (TWSV) en Mobiele Fietsenmaker Maastricht (MFM), de bevoegde uitgever van de webpagina;
 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- Aan de samenstelling van deze website heeft Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht de uiterste zorg besteed. Toch is het mogelijk, dat de informatie onvolledig, c.q. onjuist is. Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht kan er niet voor instaan, dat de gegevens op deze site geschikt zijn voor het doel, waarvoor ze worden geraadpleegd. 

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht) geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de informatie niet up-to-date is; evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor fouten.

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de hier gepresenteerde informatie. Derhalve wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen te verzamelen en/of onderzoek te verrichten alvorens beslissingen te baseren op de hier verstrekte informatie. Alle maten, gewichten, uitvoeringen, kleuren e.d. op website en documentatie zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

- Tweewielerservice Verhulst en Mobiele Fietsenmaker Maastricht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website; Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;